Zasady zakupów w sklepiku nabiegowkach.pl

Zakupy i realizacja zamówienia

W sklepiku nabiegowkach.pl, który dalej nazywamy “Sklepem”, zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklep.nabiegowkach.pl. Strona ta jest dostępna we wszystkie dni w roku przez 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w Sklepie prowadzone są prace administracyjne. W takim wypadku na stronach internetowych Sklepu publikujemy stosowną informację.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia przez Sklep jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia i podanie poprawnych danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak też wysłania towaru, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i pełny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym.

Sklep może poprosić Klienta o potwierdzenie, że zamówił towar oraz że podtrzymuje chęć jego zakupu. Prośba o potwierdzenie może być wysłana e-mailem lub przy kontakcie telefonicznym podczas rozmowy inicjowanej przez obsługę Sklepu. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od daty zapisania zamówienia, nie uda się go potwierdzić, Sklep może nie zrealizować takiego zamówienia.

Obsługa Sklepu może anulować zamówienie bez jego potwierdzania, jeżeli podane dane kontaktowe są błędne i uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem lub w wypadku ewidentnych błędów w opisie towaru na stronach Sklepu (parametry, ceny, zdjęcia itd.). W tym drugim wypadku zobowiązujemy się do przekazania Klientowi stosownej informacji o fakcie anulowania zamówienia.

Dostępność produktów w naszym Sklepie, czyli informacja o maksymalnym czasie, jaki upływa od momentu złożenia zamówienia do przekazania zlecenia jego wysłania do firmy spedycyjnej (poczta lub kurier), oznaczone są przy każdym produkcie. Towary mogą być oznaczone jako “24 h”, co oznacza, że towar jest dostępny w magazynie lub może w podanym czasie znaleźć się w magazynie Sklepu i w ciągu 24 h może być przygotowany do wysłania. Może też widnieć informacja o innym maksymalnym czasie dostępności towaru. Czas ten może być określony w godzinach, dniach lub tygodniach. Podany czas dostępności towaru i realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych. Na przykład jeżeli produkt jest dostępny w 24 h, a zamówienie zostało złożone w piątek o 17:00, powinno zostać przygotowane do wysłania do Klienta i zlecone do wysłania w firmie spedycyjnej (poczta lub kurier) najpóźniej w poniedziałek do 17:00. W wypadku oznaczenia dostępności towaru “na zapytanie” lub "na zamówienie", termin wysłania towaru ustalamy indywidualnie z Klientem.

Czas jaki upływa od złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru może ulec wydłużeniu:

 • jeżeli w czasie po złożeniu zamówienia wypadają dni wolne od pracy, wówczas termin wysłania towaru może ulec wydłużeniu maksymalnie o liczbę wolnych dni od pracy,
 • jeżeli Klient wybrał formę zapłaty polegającą na dokonaniu przedpłaty w formie przelewu bankowego, to za moment złożenia zamówienia przyjmujemy moment zaksięgowania środków odpowiadających pełnej wartości zamówienia na koncie bankowym Sklepu,
 • jeżeli Klient wybrał formę zapłaty polegającą na dokonaniu przedpłaty w formie zapłaty kartą kredytową lub przelewem internetowym, to za moment złożenia zamówienia przyjmujemy moment zaksięgowania środków odpowiadających pełnej wartości zamówienia na koncie u operatora płatności.


W naprawdę wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza w wypadkach, na które nie mamy wpływu, np. awarie, problemy firm spedycyjnych itp. zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu wysłania towaru. Wówczas zawsze informujemy Klientów o zaistniałej sytuacji i podajemy przewidywany czas wysłania towaru.

Zamówienia, w których skład wchodzą produkty o różnym poziomie dostępności (np. jeden z produktów ma dostępność 24 h, drugi 3 dni), zrealizujemy zamówienie dopiero po skompletowaniu wszystkich towarów, ale w terminie nie późniejszym niż najdłuższy czas dostępności towarów wchodzących w skład zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim zmian. W wypadku podania błędnych danych lub potrzeby zmiany szczegółów zamówienia należy kontaktować się bezpośrednio z obsługą Sklepu.

Ceny i dowody sprzedaży

Wszystkie ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, są to tzw. ceny brutto. Ceny produktów nie zawierają w sobie kosztów przesyłki, które zależą m.in. od całkowitej kwoty zamówienia i formy zapłaty wybranej przez Klienta. Ostateczna kwota do zapłaty kalkulowana jest w formularzu zamówienia.

Ceny towarów w ofercie Sklepu mogą się zmieniać. Jednak ich zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych i przyjętych do realizacji. Niektóre towary mogą też zostać wycofane z oferty Sklepu.

Dowodem sprzedaży w Sklepie jest faktura VAT, która wysyłana jest do Klienta po zapłacie ceny zamawianych produktów. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

Rejestracja

Sklep umożliwia wszystkim Klientom, zwanym też Użytkownikami, dokonanie rejestracji w Sklepie, czyli utworzenie indywidualnego Profilu Użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna, przynosi wiele korzyści i można jej dokonać przed lub w trakcie procesu zamawiania towaru.

Profile Użytkowników w portalu nabiegowkach.pl nie są tożsame z Profilami Użytkownika w Sklepie, należy utworzyć je osobno.

Aby utworzyć Profil Użytkownika w Sklepie należy w sposób kompletny wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając wszystkie wymagane w nim dane, a później potwierdzić rejestrację klikając w link potwierdzający, który wysyłany jest na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Podanie danych w Formularzu Rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania Profilu Użytkownika.

Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego należy ustalić Hasło Dostępu, oraz podać swój aktualny i działający adres poczty elektronicznej.

Każdy, kto wypełnia Formularz Rejestracyjny i przekazuje go do Sklepu za pośrednictwem sieci Internet, akceptuje wszystkie postanowienia Zasad Sklepu nabiegowkach.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami Poszanowania prywatności, a także potwierdza autentyczność danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.

Dostarczanie towarów

Zagadnienia dotyczące działań Sklepu od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do nadania przesyłki, zostały ujęte w Zakupie i realizacji zamówienia. Ta część dokumentu opisuje zagadnienia dotyczące spedycji zamówionego towaru.

Zamówiony towar dostarczamy przesyłką pocztową lub kurierską na adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta. Koszt wysyłki zależy od całkowitej kwoty zamówienia, a także wybranej formy płatności. Wszystkie informacje zawierające aktualne koszty dostawy znajdują się tabeli Koszty dostawy.
Niektóre towary mogą być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

Sklep może zdecydować o wysłaniu towarów w więcej niż jednej paczce, w takim wypadku Sklep opłaca wszystkie dodatkowe koszty związane z rozdzieleniem wysyłki.

Sklep dokłada starań aby zmotywować firmy spedycyjne do jak najszybszego dostarczania przesyłek do Klientów. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem towaru lub opóźnienia leżące po stronie pośredników, dostawców lub Klientów. W wypadku takich zdarzeń obsługa Sklepu dokonuje stosownych interwencji mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów.

Sklep nie umożliwia osobistego odbioru towaru.

W momencie odbioru przesyłki z zamówionym w Sklepie towarem obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy spedycyjnej w celu upewnienia się, że przesyłka zawiera zamówiony towar i nie jest on uszkodzony. W wypadku zastrzeżeń dotyczących zawartości paczki Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. O takim fakcie należy niezwłocznie poinformować obsługę Sklepu.

Koszty dostawy

Waga przesyłkiSposób dostawyMaksymalny czas dostawy *Forma płatnościKoszt dostawy
do 100 gpocztowa przesyłka ekonomiczna2 do 4 dni roboczychkarta, przelew bankowy, przelew internetowy7,99 zł
powyżej 100 gpocztowa przesyłka ekonomiczna2 do 4 dni roboczychkarta, przelew bankowy, przelew internetowy9,99 zł
od 0 do 20 kgkurier1 do 2 dni roboczychkarta, przelew bankowy, przelew internetowy15,00 zł
   przy odbiorze25,00 zł

* przewidywany czas dostawy to średni czas w jakim Klient otrzymuje przesyłkę z zamówionym towarem liczony od momentu nadania jej przez Sklep

Płatności

Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

Formy płatności

Forma płatnościOpisRozpoczęcie realizacji zamówienia
Przelew internetowy lub karta płatniczaPrzelew dokonywany za pośrednictwem operatora płatności, odbywa się zazwyczaj w trakcie procesu składania zamówienia.Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wykonania operacji przez Operatora płatności, zazwyczaj nie dłużej niż jedna godzina.
Przelew bankowyPłatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
Płatność przy odbiorzePłatność odbywa się gotówką przekazywaną kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.Po zakończeniu procesu składania zamówienia.

W wypadku zamówień z formą zapłaty przed wysyłką towaru (przedpłata), jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia Sklep nie odnotuje zapłaty za towar, zamówienie jest anulowane.

Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja takiego zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Sklep może nie akceptować zapłaty niektórymi formami płatności przy wybranych produktach.

Jeżeli Klient nie odbierze dwóch kolejno wysłanych przez Sklep przesyłek płatnych przy odbiorze, Sklep może odmówić realizacji następnych zamówień z płatnością przy odbiorze jako formą zapłaty.

Poszanowanie prywatności

Dane osobowe

Aby móc zrealizować zamówienie, Sklep musi stać się posiadaczem danych osobowych Klienta. Dane te przekazywane są także przy utworzeniu Profilu Użytkownika. W każdym z tych przypadków podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do realizacji tych usług.

Klienci przekazując swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela Sklepu w celach realizacji usługi, w tym w celu przeprowadzenia procesu zamówienia i nadania przesyłki z zamawianym towarem. Podane dane osobowe pozostają do wyłącznej dyspozycji Właściciela Sklepu i jeśli zostają udostępniane podmiotom trzecim, to tylko na potrzeby realizacji zamówienia i spedycji towaru. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe Klientów, to operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności internetowych, czy inne podmioty uczestniczące w procesie spedycji towaru do Klienta. W wypadku, gdy Klient wyrazi dodatkową zgodę, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. Klientom Sklepu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych, powoduje iż dalsze korzystanie z niektórych usług Sklepu, w tym z Profilu Użytkownika, może nie być możliwe z przyczyn technicznych.

Pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane "cookies", niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane żadne dane osobowe Użytkowników. Sklep zapisuje pliki “cookies” w komputerze Użytkownika przede wszystkim w celu:

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
 • lepszego dopasowania stron internetowych Sklepu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia anonimowych statystyk wykorzystania stron i usług Sklepu,
 • zabezpieczenia przed wielokrotnym głosowaniem przez Klientów, np. przy ocenie jakości produktów, w rankingach, w ankietach itp.,
 • dostarczania treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika.


W Sklepie mogą być stosowane następujące pliki cookies:

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 • umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.


Przeglądarka internetowa - oprogramowanie służące do przeglądania stron WWW - zazwyczaj domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniach Użytkowników. Użytkownicy Sklepu mogą całkowicie wyłączyć przyjmowanie plików “cookies” lub włączyć funkcję ostrzegania o każdorazowej próbie zapisania pliku cookies, pod warunkiem, że ich przeglądarka internetowa udostępnia taką funkcję. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego Sklepu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług, zwłaszcza przy logowaniu do Sklepu.

Logi systemowe

Dla celów technicznych, związanych z administracją serwisu internetowego Sklepu i celów statystycznych, dotyczących m.in. analizy demograficznej Użytkowników stron Sklepu, zapisywana jest informacja o adresie IP Użytkownika. Na podstawie zapisu art. 15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Sklep może zostać zobowiązany do wydania informacji, w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Zwroty i wymiany

Klient ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w terminie do 10 dni od daty wydania towaru. Zwrot zakupionego towaru wiąże się jednak ze spełnieniem warunków:

 • Klient powinien dysponować oryginalnym i czytelnym dowodem zakupu (paragon lub faktura) i dołączyć go do oddawanego towaru, który zostanie nadany na adres Sklepu w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki ze Sklepu,
 • zwracane produkty nie mogą nosić śladów używania, nie mogą być zabrudzone, zdekompletowane, przesiąknięte zapachem, pozbawione metek, czy zawieszek, czy ulec zmianie w jakikolwiek sposób, który uniemożliwiłby ich ponowną sprzedaż, towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane, muszą być zwracane w nienaruszonym opakowaniu,
 • Informacja o rezygnacji powinna wpłynąć do Sklepu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zwrotów przed upływem 10 dni od otrzymania przesyłki z towarem.


Pieniądze za oddawany towar (cena towaru bez kosztów wysyłki) zwracamy niezwłocznie. Może to być nawet tego samego dnia, w którym otrzymamy towar, nie później jednak niż 7 dni roboczych. W zależności od formy dokonania przez Klienta płatności przy rezygnacji pieniądze mogą być zwrócone na polski rachunek bankowy Klienta, na kartę kredytową lub na konto operatora przelewów internetowych. Formę dokonania zwrotu pieniędzy wybiera Sklep. Nie przewidujemy możliwości przesłania pieniędzy przekazem pocztowym. Nie zwracamy kosztów przesłania towaru do nas. Nie przyjmujemy także żadnych przesyłek za pobraniem pocztowym.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty lub w każdym innym wypadku z winy Klienta, jak np. podanie błędnych danych rachunku bankowego, w tym numeru, czy danych beneficjenta.

W przypadku wymiany zakupionego w Sklepie towaru na inny, jeżeli konieczność wymiany jest spowodowana błędem po stronie Sklepu, pokrywamy wszelkie koszty wymiany, w tym także koszty przesłania wymienianego towaru do Sklepu w kwocie wynikającej z cennika Poczty Polskiej dla przesłania priorytetowej paczki pocztowej.

Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres Sklepu:
XC4U / nabiegowkach.pl
ul. Moniuszki 16 lok. 2
51-610 Wrocław

Gwarancje i reklamacje

Towary dostępne w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. W takim wypadku należy odesłać towar wraz z dokumentem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym przesyłką pocztową na adres Sklepu:

XC4U / nabiegowkach.pl
ul. Moniuszki 16 lok. 2
51-610 Wrocław

Sklep nie odpowiada za wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do reklamacji i poinformujemy o dalszej procedurze postępowania. W wypadku, gdy uznamy reklamację, wadliwy towar naprawimy lub wymienimy na inny, pełnowartościowy.
W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy np. z przyczyny wyczerpania zapasów towaru, nie możemy go wymienić, proponujemy inne, dostępne w Sklepie produkty. W razie odmowy Klienta, zwracamy równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w Zwrotach i wymianach. Zwracamy także koszty odesłania towaru do Sklepu w maksymalnej wartości równej cenie wysłania priorytetowej paczki pocztowej wynikającej z cennika Poczty Polskiej.

W razie niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać zakupione produkty na adres Sklepu w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W wypadku gdy winę za zaistniałą sytuację ponosi Sklep, zwracamy koszty odesłania towaru do Sklepu w maksymalnej wartości równej cenie wysłania priorytetowej paczki pocztowej wynikającej z cennika Poczty Polskiej.

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.

Rabaty

Klienci Sklepu mogą otrzymywać rabaty. Przyznanie rabatu może być uzależnione od posiadania Profilu Użytkownika. Wybrane towary mogą być objęte okolicznościowym rabatem lub rabat może być dostępny tylko dla posiadaczy kodów rabatowych. Informacje o akcjach promocyjnych zamieszczane są na stronach sklepu, na tablicy nabiegowkach.pl na facebooku, w Biuletynie nabiegowkach.pl i w portalu nabiegowkach.pll. W wypadku posiadania kodu rabatowego, aby zrealizować rabat, należy wpisać kod rabatowy w odpowiednie pole na formularzu zamówienia. Rabaty nie kumulują się, chyba że z opisu towarzyszącego rabatowi lub regulaminu promocji wynika co innego.

Postanowienia ogólne i końcowe

Właścicielem Sklepu jest wydawca portalu nabiegowkach.pl - Cross Country for You - XC4U Michał Rolski z siedzibą we Wrocławiu 51-610 przy ul. Moniuszki 16 lok. 2, NIP 8981301589, REGON 930865591, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589.

Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, oraz mogą nie odzwierciedlać aktualnych stanów magazynowych Sklepu. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych Sklepu, mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawą mają jedynie postanowienia Regulaminów Sklepu i obowiązujące przepisy prawa. Witryna internetowa sklepu jest zaproszeniem do zapoznania się z towarami i złożenia zamówienia. Otrzymane przez Sklep zamówienie jest ofertą zawarcia umowy, którą sklep akceptuje realizując zamówienie.

Oferta naszego Sklepu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Polski, a także innych krajów. Standardowo koszty spedycji podawane są dla wysyłki na terenie Polski. Zamówione produkty wysyłamy także za granicę, ale po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i terminu przesyłki.

Działalność Sklepu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

Logo sklepu, wygląd graficzny witryny, opisy produktów, zdjęcia, artykuły prasowe, znaki towarowe itp. są własnością Właściciela Sklepu lub podmiotów współpracujących, stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych. Wszyscy korzystający z witryny wyrażają zgodę na zapłatę kary umownej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w razie wykorzystania jakiegokolwiek elementu witryny internetowej Sklepu, zwłaszcza opisów towarów, bez uzyskania pisemnej zgody jego Właściciela.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Nie ponosi także odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Opublikowanie na stronie internetowej Sklepu tego Regulaminu, a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Użytkowników.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 05.08.2013 r.


Płatności obsługuje Transferuj.pl